هزینه های انجمن تسنیم جهت برگزاری مراسمهای فرهنگی و یا مذهبی شامل اجاره سالن، تهیه پذیرایی، خرید و نگهداری تجهیزات جانبی (سیستم صوتی، پذیرایی، تزئین سالن) میباشد. قسمتی از هزینه ها از طریق فروش بلیط برخی از مراسمها، برگزاری برنامه های تفریحی و فروش پذیرایی مراسم تامین می شود. با این حال ما همواره نیاز به کمک های مالی داوطلبانه شما عزیزان داریم. شما میتوانید با حضور در برنامه های تسنیم، کمک های مالی خود را از طریق صندوق کمک های مالی به دست ما برسانید.

Go to top