محتوای برنامه ها:

نماز (۱۵)
قرآن (۵)
تیتراژ (۵)
زیارت عاشورا (۱۵)
شعر (۵)
سخنرانی‌دکتر گرمارودی (شرح زیارت اربعین) (۳۰)
زیارت اربعین (۱۰)
کلیپ (۱۰)
روضه (۱۰)
سینه‌زنی (۱۵)

پذیرایی شام
مجموع: ۱۲۰ دقیقه

Go to top