محتوای برنامه شامل:

قرآن
تیتراژ
زیارت پیامبر
سخنرانی بخش اول
کلیپ عزاداری پیامبر (ص) و امام حسن (ع)
زیارت امین الله
سخنرانی بخش دوم
کلیپ عزاداری امام رضا (ع) (صلوات خاصه امام رضا(ع))
روضه
پذیرایی

Go to top