چاپ
به مناسبت میلاد رسول خدا (ص)، برنامه‌ی حراج شیرینی ایرانی و مواد غذایی در دانشگاه آلبرتا برگزار خواهد شد. 
 
زمان: پنجشنبه ۲۲ نوامبر، ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۴:۰۰
مکان: دانشگاه آلبرتا، دانشکده‌ی کشاورزی