چاپ
انجمن تسنیم قصد دارد برنامه‌ی مفرحی را در تاریخ شنبه ۱ دسامبر برگزار کند. لطفا ما را در انتخاب این برنامه یارای کنید و تا تاریخ چهارشنبه ۲۱ نوامبر،‌ از میان گزینه‌های ذکر شده در این پیوند‌ یکی را انتخاب کنید.