هزینه های انجمن تسنیم صرفا برای موارد زیر مصرف می شود:

درجهت برگزاری مراسمهای فرهنگی و یا مذهبی شامل رزرو سالن، تهیه پذیرایی، خرید و نگهداری تجهیزات جانبی (سیستم صوتی، پذیرایی، تزئین سالن) میباشد.

قسمتی از هزینه ها از طریق فروش بلیط برخی از مراسمها، برگزاری برنامه های تفریحی و فروش پذیرایی مراسم تامین می شود.

با این حال، به منظور بهبود کیفیت برنامه های انجمن ما همواره نیاز به کمک های مالی داوطلبانه شما عزیزان داریم.

شما میتوانید با حضور در برنامه های تسنیم، کمک های مالی خود را از طریق صندوق کمک های مالی و یا از طریق لینک Paypal به دست ما برسانید.

 

Go to top