چاپ

 

عکسهای مربوط به سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳


اربعین


۲۷ رجب

محرم

غدیر

شب یلدا

نوروز


اربعین

نوروز


۱۳ رجب

نیمه شعبان

غدیر

نوروز


عاشورا

برنامه افطاری

غدیر

مبعث


نیمه شعبان

عاشورا