آموزشی

هیچ تماسی برای نمایش وجود ندارد

درباره خدمات اجتماعی

در این صفحه قصد داریم خدماتی را که اعضای تسنیم می توانند به جامعه ایرانی مقیم ادمونتون ارائه نمایند به سایر عزیران معرفی نماییم. شما هم می توانید با عضویت در تسنیم و تماس با ما، نام و خدمات خود را در این صفحه به جامعه ایرانی معرفی نمایید.

رفع مسئولیت: انجمن تسنیم مسئولیتی در قبال کیفیت و نحوه ارائه خدمات ندارد.

Go to top