به منظور فراهم آوردن سانس جداگانه استخر شنا برای آقایان و بانوان، تعدادی از دوستان اقدام به رزرو سانس خصوصی استخر Confederation Leisure Center برای آقایان و بانوان نموده اند. عموما شرکت کنندکان در برنامه عزیزان ایرانی می باشند. شما میتوانید اطلاعات مربوط به ثبت نام و زمانبندی استخر را از طریق عضویت در خبرنامه تسنیم، اشتراک در فیسبوک، یا تلگرام ما دریافت کنید.

Go to top